Publicatie: Cultuur in de Spiegel in de praktijk

Informatie
Titel
Cultuur in de Spiegel in de praktijk
Alternatieve titel
een leerplankader voor cultuuronderwijs
Documentvorm/materiaal
digitale publicatie
Plaats van publicatie
Enschede
Uitgever
SLO
Jaar van uitgave
2014
Aantal pagina's
176 p.
Annotatie
Met lit.opg. en bijl.
Introductietekst
Barend van Heusden, als hoogleraar Cultuur en Cognitie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ontwikkelde een theoretisch kader dat scholen en instellingen in staat zou moeten stellen een visie op cultuuronderwijs te formuleren en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs te ontwikkelen.
Samenvatting
Barend van Heusden, als hoogleraar Cultuur en Cognitie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ontwikkelde een theoretisch kader dat scholen en instellingen in staat zou moeten stellen een visie op cultuuronderwijs te formuleren en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs te ontwikkelen. Hierbij is de gedachte dat cultuureducatie leerlingen tot zelfbewuste, relativerende en kritische burgers maakt, met een sterk gevoel voor en inzicht in de complexiteit van cultuur.

Het kader biedt een fundament voor cultuuronderwijs: het maakt duidelijk wat cultuur is en dat cultuuronderwijs erop gericht is het cultureel bewustzijn van leerlingen te ontwikkelen. Ook geeft het aan wat de samenhang is tussen de vakken die samen het cultuuronderwijs vormen en hoe onderwijs in cultuur zich verhoudt tot de cultuur en de ontwikkeling van de leerling. Het kader biedt de mogelijkheid om vanuit diverse vakgebieden geïntegreerd cultuuronderwijs te ontwikkelen.

Onder de werktitel Cultuur in de Spiegel werd rond dit gedachtengoed over cultuuronderwijs een meerjarig onderzoeksproject ingericht. Deze handreiking laat, op grond van de opgedane ervaringen en de resultaten van het onderzoek, zien welke mogelijkheden het theoretisch kader biedt voor het ontwikkelen van cultuuronderwijs voor leerlingen van 4-18 jaar. Het kader biedt een structuur en een gemeenschappelijke taal waarmee cultuuronderwijs schoolbreed en in een doorlopende leerlijn kan worden ingericht en vormgegeven. Met behulp van dit kader kunnen leraren met elkaar bewuste keuzes maken voor de inhoud van hun onderwijs. Deze publicatie is in eerste instantie bedoeld voor cultuurcoördinatoren en leraren in primair en voortgezet onderwijs, en daarnaast voor schoolleiders, medewerkers van culturele instellingen en andere geïnteresseerden die hun cultuuronderwijs vanuit een fundament vorm willen geven.
Trefwoorden
cultuuronderwijs, doorlopende leerlijn, cultuureducatie, leerplannen, theorievorming, kinderen, kleuters, jongeren, culturele instellingen, onderzoek, onderzoek (vorm), burgerschap, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, onderwijsmethoden, praktijk, docenten, kerndoelen, cultuurcoördinatoren, websiteOnderzoek, ontwikkeling, sleutelcollectie, Cultuur in de Spiegel
Auteurs (2)
Auteur
Corporatieve auteur
Rol
B. van Heusden
eindredacteur
Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoekscentrum Arts in Society