Publicatie: Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020

Informatie
Titel
Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020
Documentvorm/materiaal
digitale publicatie
Jaar van uitgave
2018
Ouderrelatie
Nummer
Nr. 2416, 18 januari 2018
Introductietekst
Doel van de regeling is het in samenwerking met een culturele instelling versterken en verankeren van cultuureducatie in het curriculum op scholen voor vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs ten dienste van de culturele ontwikkeling van de leerling.
Samenvatting

Waarvoor kan worden aangevraagd

  • De aanvrager kan subsidie aanvragen voor het (door)ontwikkelen, uitvoeren en verankeren van een project in co-creatie met een culturele instelling waarbij de culturele ontwikkeling van de leerlingen wordt bevorderd.
  • Het project heeft een looptijd van minimaal twee en maximaal drie schooljaren, waarbij er in minstens twee schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.
  • Het project start uiterlijk in het schooljaar volgend op de toekenning van de subsidie.
  • Het project start niet eerder dan 13 weken na indiening van de aanvraag.
  • Wanneer het bestuur van een school reeds heeft deelgenomen aan een project waarvoor subsidie is verleend op grond van de voorgaande regelingen van het Fonds ten behoeve van cultuuronderwijs in het vmbo en het praktijkonderwijs, kan een aanvraag uitsluitend ingediend worden als het plan een vervolgplan is, waarbij de uitkomsten van het eerder uitgevoerde plan het beginpunt zijn.

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling;
  • Samenwerking met de culturele instelling;
  • Verankering van cultuureducatie in de school en in het curriculum;
  • Organisatorische kwaliteit.
Trefwoorden
rijksoverheidsbeleid, cultuureducatiebeleid, regelingen, subsidies, vmbo, voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, speciaal onderwijs, cultuureducatie, cultuuronderwijs, leerplannen, culturele instellingen, samenwerking, resultatenCmK, Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
Auteurs (2)
Auteur
Corporatieve auteur
Rol
J.J. Knol
Fonds voor Cultuurparticipatie