Publicatie: Marokkaanse kunst en de Amsterdamse klas

Informatie
Titel
Marokkaanse kunst en de Amsterdamse klas
Alternatieve titel
Een onderzoek naar de discrepantie tussen het kunstcurriculum en de belevingswereld van Marokkaans-Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs
Documentvorm/materiaal
digitale publicatie
Jaar van uitgave
2016
Annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Masterscriptie Universiteit Utrecht, Masterscriptie Kunstgeschiedenis, Communicatie en Educatie
Introductietekst
Op welke wijze zou de afstand tussen de belevingswereld van middelbare scholieren van Marokkaanse afkomst en het kunstonderwijs overbrugd kunnen worden? Nina van den Houten (Universiteit Utrecht, Master Kunstgeschiedenis, Communicatie en Educatie) constateert dat het Marokkaans kunstbegrip verschilt van het Nederlands. Ze concludeert dat identificatie met het land van herkomst van Marokkaanse migranten betrokken zou kunnen worden bij onderwijsontwerp, waardoor je de afstand tussen leefwerelden van leerlingen kunt verkleinen. Er is daarbij een belangrijke rol voor de docent weggelegd. Ze adviseert meer aandacht voor dit onderwerp bij docentenopleidingen.
Trefwoorden
scripties, onderzoek (vorm), onderzoek, culturele diversiteit, migranten, voortgezet onderwijs, jongeren, cultuureducatie, cultuur, cultuuronderwijs, culturele identiteit, Islam, hedendaagse kunst, kunst, beeldende kunsten, beeldende vormgeving, cultuurparticipatie, kunsteducatie, docenten, ckv
Auteurs (2)
Auteur
Corporatieve auteur
Rol
N.C. van den Houten
L. Boersma
begeleider