Publicatie: Kunst en cultuur voor het vmbo : Van pionieren naar verankeren

Informatie
Titel
Kunst en cultuur voor het vmbo : Van pionieren naar verankeren
Alternatieve titel
Kunstzone 2019-1
Documentvorm/materiaal
tijdschriftartikel
Jaar van uitgave
2019
Ouderrelatie
Nummer
1
Maand
januari
Pagina’s
3-66 p.
Introductietekst
Cultuuronderwijs in het vmbo is het thema van deze Kunstzone. Kunstzone maakte in samenwerking met LKCA een rondgang langs innovatieve vmbo-scholen om te kijken hoe zij cultuureducatie vormgeven. Daarnaast onder meer aandacht voor creativiteit en muziekonderwijs, hoe basisscholen in Leiderdorp werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit, hoe muziek kan bijdragen aan het leerproces van taal en rekenen en diversiteit in het kunstonderwijs. Het tijdschrift bevat naast een algemeen deel en artikelen binnen het thema ook een aantal rubrieken en columns.
Samenvatting

Artikelen binnen het thema: Kunst en cultuur voor het vmbo

Intro: Kunst en excelleren
door Pien School, p. 19

Wegwijs in de jungle: Hoe zit het met kunst en cultuur voor de vmbo-leerling?
door Huub Braam en Melissa de Vreede, p. 20-23
In dit artikel uitleg over het nieuwe eindexamenprogramma Kunstvakken inclusief ckv, knelpunten die er zijn bij de positionering van het vak, cijfers over het aantal vmbo-leerlingen dat voor een kunstvak kiest, profielen, en de mogelijkheden voor leerlingen én kunstvakdocenten bij de beroepsgerichte keuzevakken.

‘In het museum kies ik wat ík belangrijk vind!
door Moniek Warmer, p. 26-27
Hoe kan door middel van dans, drama, fotografie en muziek gereflecteerd worden op een kunstervaring? Leerlingen componeerden bijvoorbeeld een muziekstuk en fotografeerde in vier musea met verschillende collecties. Moniek Warmer onderzocht of deze manier van reflecteren leidt tot een authentieke kunstervaring.

De musicalklas als vliegwiel
door Melissa de Vreede, p. 29
Leerlingen van het Lentiz/Floracollege in Naaldwijk maken vanaf de brugklas een portfolio voor alle vier de kunstvakken. Zij sluiten het vak Kunstvakken 1 (nu Kunstvakken inclusief ckv) aan het eind van het derde leerjaar af met een presentatie.

Emoties bij erfgoed: Onderzoek naar een werkwijze
door Melissa de Vreede, p. 30-32
Wat betekent de term emotienetwerken? Wat kun je ermee en wat levert het op voor het vmbo of het praktijkonderwijs. Hester Dibbits en Marlous Willemsen doen daar momenteel onderzoek naar.

Combineren werkt
door Melissa de Vreede, p. 33
De Kunst & Cultuurklassen bij het Goese Lyceum zijn bij de clustervakken gemengd samengesteld met mavo, havo en vwo-leerlingen. Dat bevalt prima.

Eerste lustrum voor vmbo-regeling:  Van afnemer naar eigenaar
door Melissa de Vreede, p. 36-39
Terugblik door Myra Groenink van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Karlijn op het Veld van het Fonds voor Cultuurparticipatie op vijf jaar vmbo-regeling voor cultuureducatie.

Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur : Vmbo-scholen ontwerpen samen met culturele omgeving een leerlijn cultuureducatie
door Marie-José Kommers, p. 40-41
De grootste opbrengst die de pilot ‘Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur’ was dat de leefwereld, behoeften en eigenheid van vmbo-leerlingen boven water kwamen. In de pilot werkten scholen, culturele instellingen in de omgeving en andere lokale partners samen. Door de methodiek service design (design thinking) te gebruiken, brachten ze de complexe problemen in kaart en kregen inzicht in de leefwereld en ideeën over kunst en cultuur van vmbo-leerlingen.

‘Ook deze leerlingen doen ertoe’: Subsidie geeft impuls aan cultuuronderwijs
door Kirsten Vogd, p. 43-45
Onderbelichte talenten naar boven halen, een unieke ervaring laten beleven, het zijn een paar motieven waarom de scholen Arkelstein (Deventer), Ubbo Emmius (Winschoten) en het Helding College (Den Haag) meedoen aan de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs.

Hart van de school
door Melissa de Vreede, p. 46
Over Scholengemeenschap Stad & Esch.

Coda: Vragen stellen om elkaar te vinden
door Pien School, p. 47

Algemeen

‘Een ontembare kracht’
door Folkert Haanstra, p. 8-11
In het CoBrAmuseum is een tentoonstelling te zien over het kind als inspiratiebron van CoBrA en van kunst van nu.

En dan…s?
door Sophie van Heesewijk, p. 12

Creativiteit en muziekonderwijs: Niet generiek maar domeinspecifiek
door Michel Berendsen, p. 14-15
Uit onderzoek blijkt dat creativiteit zich alleen ontwikkelt als er een goede kennisbasis is in een specifiek domein. Wat betekenen deze uitkomsten voor creativiteitsontwikkeling in het vak muziek?

Laatjes openen en laatjes vullen: Hoe basisscholen in Leiderdorp werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit
door Aafje Gerritsen, p. 16-18
Samenhang in het curriculum en een betere kwaliteit van de cultuureducatieve lessen, dat is de wens van veel basisscholen en de overheid. Maar hoe bereik je dat? Vier basisscholen in Leiderdorp gingen de uitdaging aan. Hun visie op cultuureducatie zette hen op het spoor van procesgerichte didactiek.

In overgrootvaders voetsporen: De muzikale nalatenschap van Vasil Stoin
door Michel Berendsen, p. 48-49
Dankzij de Bulgaarse etnomusicoloog Vasil Stoin ging veel van de Bulgaarse volksmuziek niet verloren.

Muziek is Taal en Rekenen
door Wolf Brinkman, Miriam Bosman en Evert Bisschop Boele, p. 52-53
Muziek = Taal + Rekenen (M=T+R) is een project waarin DOK Delft in samenwerking met kunstenaar Wolf Brinkman en drie basisscholen onderzoekt hoe muziek kan bijdragen aan het leerproces van taal en rekenen.

Van Gerwen denkt door: Waarom plaatsen we filmpjes op YouTube waarin we iemands ellende afbeelden? Waarom wille we zulke filmpje zien?
door Rob van Gerwen, p. 54

‘Waarom schilder jij zwarte mensen?’: Interculturele ontmoeting in het hoger kunstonderwijs
door Margo Slomp, p. 55-57
Hoe ga je als leergemeenschap om met een diversiteit aan opvattingen en attitudes, als en wanneer die zich in specifieke situatie voordoen. Margo Slomp doet promotieonderzoek naar interculturele ontmoetingen in het hoger kunstonderwijs.

Toon je talent!
door Pien School, p. 58
In Toon je talent - een initiatief van Kaleidoscoop in Maastricht - krijgen leerlingen de kans een jaar lang extra aandacht te besteden aan dans, theater, beeldende kunst of muziek.

Verder in deze Kunstzone
De afzwaaier: Marjory Helstone
p. 59

Gespot: Boeksignalementen

door Petra Faber en Heidi Heinonen, p. 62

On stage: podiumkunsten
door Henk Langenhuijsen, p. 63

Cultuurbarbaar: to do
p. 64-65

Ga het gesprek aan
door redactie en samenst. VLS en VONKC, p. 66

Trefwoorden
vmbo, voortgezet onderwijs, basisonderwijs, kinderen, jongeren, creativiteit, cultuureducatie, kunsteducatie, dans, muziek, docenten, KunstzoneArchief
Auteurs (1)
Auteur
Corporatieve auteur
Rol
J. Boessen
hoofdredacteur
Bestanden (1)
Bestand
Soort bestand
Titel
Beschrijving
Overig
Kunstzone 2019-1