Publicatie: Rapportage enquête PO & VO - curriculum.nu Leergebied Kunst & Cultuur

Informatie
Titel
Rapportage enquête PO & VO - curriculum.nu Leergebied Kunst & Cultuur
Documentvorm/materiaal
digitale publicatie
Jaar van uitgave
2019
Aantal pagina's
56 p.
Annotatie
Met bijlage. - In opdracht van VONKC, BDD, VLS en VNK-e.
Introductietekst
Wat vinden leerkrachten en leraren in het primair en voortgezet onderwijs van de voorstellen van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur en vinden zij die toepasbaar in hun onderwijs? Hagenaars, Hermanussen en Van Hoorn zetten in opdracht van de kunstvakverenigingen VONKC, BDD, VLS en VNK-e een enquête uit onder leerkrachten in het PO en kunstvakdocenten in het VO. Ze concluderen onder meer dat de actieve betrokkenheid bij het vernieuwingsproces van het kunst- en cultuurcurriculum beperkt is. Meer dan de helft van de respondenten (82% PO en 53% VO) is positief over de voorstellen. Muziekdocenten zijn over het algemeen kritischer dan de andere kunstvakdocenten.
Samenvatting

1. Steunen leerkrachten de visie die is ontwikkeld voor het toekomstig curriculum van de kunstvakken in het basis- en de onderbouw van het voortgezet onderwijs?

  • De leraren in het onderzoek zijn in meerderheid positief over de visie die ten grondslag ligt aan de herziening van het kunst- en cultuurcurriculum. 
  • Ruim de helft van de vo-vakdocenten (53%) en het merendeel van de po-leraren (82%) zijn positief over de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal voor de kunstvakken. 
  • Wat de samenhang tussen de verschillende kunstvakken betreft is men wat terughoudender. Driekwart (72%) van de po-leraren is daar voorstander van en minder dan de helft (47%) van de vo-vakdocenten. 
  • Een doorlopende leerlijn wordt door driekwart van de respondenten van belang geacht. Wel verbindt een grote meerderheid van de respondenten hier voorwaarden aan - in de vorm onder meer van voldoende tijd, geld en ruimte - die moeten zorgen voor: een goede balans tussen vakgericht en vakoverstijgend kunstonderwijs, de haalbaarheid van doorlopende leerlijnen, zeker tussen po en voortgezet onderwijs en de inhoudelijke deskundigheidsbevordering van alle leraren.

2. Kunnen en willen leraren aan de slag gaan met de grote opdrachten en bouwstenen zoals weergegeven in het conceptvoorstel?

  • Leraren in het primair onderwijs en vakdocenten in het voortgezet onderwijs zijn in meerderheid bereid om met de voorstellen mee te gaan, hoewel die bereidheid bij de po-leraren wat geringer is (59%) dan bij de vo-vakdocenten (71%) het geval is. 
  • Veel minder positief zijn de docenten over de uitvoerbaarheid van de voorstellen. 
  • Een ruime meerderheid meent dat binnen de huidige organisatie en de nu beschikbare expertise, tijd en middelen een transitie van het kunst- en cultuuronderwijs geen haalbare kaart is.

Zie ook het artikel van Maria Hermanussen in Kunstzone (2019)5, 'Wat vinden leraren van het nieuwe curriculum voor kunst- en cultuuronderwijs?', pp. 55-57.

Trefwoorden
basisonderwijs, docenten, vakdocenten, cultuureducatie, kunsteducatie, Curriculumnu, doorlopende leerlijn, enquêtes, onderzoek, onderzoek (vorm), voortgezet onderwijs, muziek, beeldende kunsten, beeldende vormgeving, beeldende vorming, dans, theater, vakoverstijgende educatie, deskundigheidsbevordering, Cluster PO, Cluster VO
Auteurs (3)
Auteur Corporatieve auteur Rol
P. Hagenaars
M. Hermanussen
M. van Hoorn