Publicatie: Pionieren in het mbo : Structurele financiering verduurzaamt

Informatie
Titel
Pionieren in het mbo : Structurele financiering verduurzaamt
Alternatieve titel
Kunstzone 2019-6
Documentvorm/materiaal
tijdschriftartikel
Jaar van uitgave
2019
Ouderrelatie
Nummer
6
Maand
november
Pagina’s
3-66 p.
Introductietekst
Cultuureducatie in het mbo zit in de lift. In het themadeel van dit nummer geeft Kunstzone in nauwe samenwerking met CJP en LKCA een beeld van de opbrengsten van de programmaregeling van het Fonds21 ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. In de artikelen is aandacht voor onder meer pionierende culturele instellingen die passend aanbod voor mbo’ers hebben ontwikkeld, de discussie in de afgelopen jaren over de opleiding MBO Artiest en het belang van structurele financiering en borging.
Samenvatting

Thema: Pionieren in het mbo

Intro: Met creativiteit op toekomst voorbereid
door Ronald Kox, p. 19
Lees online

‘Kunsteducatie in het mbo, waar beginnen we (aan)…?’
door Huub Braam, pp. 20-23
De eerste programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers van Fonds21 ging in 2018 van start. De regeling gaf culturele instellingen een steuntje in de rug bij het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand cultuureducatieaanbod voor mbo-studenten. Is dit gelukt en wat zijn de uitdagingen bij het verduurzamen?
Lees online

Dans in het mbo: last of verrijking?
door Laura Kool, pp. 26-27
Waarom een vierjarige hbo-opleiding docent dans volgen als een lager opgeleide op het mbo dezelfde taken kan uitvoeren?
Lees online

Cultuureducatie van vmbo naar mbo
door Pien School, p. 29
Ze willen met hun handen bezig zijn, niet de hele dag achter een laptop zitten. Mbo-studenten vertellen over hun ervaringen met de kunstvakken en de overgang van het vmbo naar een creatieve vakopleiding.
Lees online

Cultuureducatie in het mbo mag geen incident zijn
door Henk Langenhuijsen, pp. 30-32
Structurele financiering en systematiek is belangrijk. Cultuureducatie in het mbo-onderwijs mag geen incident zijn. Aan CJP en Fonds 21 ligt het niet.
Lees online

Mbo’ers in een kunstmuseum
door Gijs & Jenna, p. 33
Wat vinden mbo’ers van een kunstmuseum?
Lees online

Hoe organiseer én financier je kunstaanbod voor het mbo?
door Rozemarijn Schouwenaar, pp. 36-39
Cultuureducatie dringt langzaam maar zeker het mbo binnen. Het aanbod bestaat vooral uit losse projecten. De opleiding of een betrokken culturele instelling financiert het en vaak wordt dat ook deels gesubsidieerd. Hoe organiseer en financier je cultuureducatief aanbod en dat vooral op de lange termijn?
Lees online

Kunst als motor voor brede vorming
door Esther Schaareman, pp. 40-41
Koen Vos, practor brede vorming bij ROC Friese Poort, zet kennis en ervaring in op het gebied van kunst, filosofie en religie voor de ontwikkeling van brede vorming binnen zijn mbo-opleiding.
Lees online

Mbo-docenten die het verschil maken : enthousiast , maar roepende in de woestijn
door Huub Braam en Rozemarijn Schouwenaar, pp. 43-45
Er zijn enthousiaste mbo-docenten genoeg die aan de slag gaan met kunst en cultuur in de lessen. Niet alleen bij de creatieve vakken, ook bij andere opleidingen. Hoe zorgen docenten dat dit aansluit bij hun lessen en krijgen ze de steun die nodig is?
Lees online

Coda: Nieuwe horizonten
door Marjo van Hoorn, p. 47

Algemeen

Ruimte voor de museumbezoeker
door Mark Schep, pp. 8-11
Waarom is het vak van rondleider zo belangrijk en wat moet een rondleider kennen en kunnen om het optimaal te kunnen uitoefenen?

De kracht van trots
door Henk Langenhuijsen, p. 12
Theater op het mbo biedt meer dan alleen vermaak.
Lees online

Meet de maker
door Pien School, pp. 14-15
Eerste deel van een driedelige serie ‘Kunsteducatie vanuit het perspectief van …’. Dit keer het perspectief van Merlijn Twaalfhoven.

Opdrachten met ‘energielabel’
door Trudi van den Berg, pp. 16-18
Samen met collega’s ontwikkelde Trudi van den Berg een kwaliteitslabel voor de lessen kunst beeldende vormgeving uitgaande van 21ste eeuwse vaardigheden.

Nieuwe vervolgstudies=nieuwe kunstlessen?
door Floor Roos, pp. 48-49
Wat kan je als kunstdocent leren van andere beeldende opleidingen en vakgebieden? Floor Roos sprak met enkele deskundigen.

Beroepsperspectief mbo-artiest: een meer dan complexe discussie
door Mariska van der Vaart, pp. 52-53
Stop met de opleiding mbo artiest want die leidt op tot werkloosheid, luidde het advies aan minister Van Engelshoven. Mariska van der Vaart nam een kijkje bij verschillende opleidingen mbo artiest, waarbij dit probleem vanuit verschillende oogpunten wordt bekeken en mogelijke oplossingen aan de orde komen.
Lees online

Computers maken geen kunst
column door Rob van Gerwen, p. 54
Kunnen computers kunt maken?

Vernieuwen is niet gelijk aan dogma: de kunstdocent als onderwijsvernieuwer
door Vera Meewis, pp. 55-57
Wat zijn de opvattingen van innovatieve kunstdocenten over hun professionele identiteit als vernieuwer? Vera Meewis deelt haar inzichten en conclusies.

Makers leiden rond
door Marjolein Roozen, p. 58
Rondleiden bij het Nieuwe Instituut.

Verder in Kunstzone:

Gespot: boeksignalementen
door Heidi Heinonen en Petra Faber, p. 62

On Stage
door Hank Langenhuijsen, p. 63

Cultuurbarbaar: to do
pp. 64-65

Lidstaat & Helpdesk VLS/VONKC: Advies vernieuwing bovenbouw VO
p. 66

Trefwoorden
mbo, beroepsonderwijs, tijdschriftartikelen, cultuuronderwijs, cultuureducatie, museumeducatie, vernieuwing, docenten, fondsen, kunsteducatie, jongeren, musea, culturele instellingen, LKCA, KunstzoneArchief
Auteurs (8)
Auteur
Corporatieve auteur
Rol
M. van Hoorn
hoofdredacteur
P. School
hoofdredacteur
E. Schaareman
hoofdredacteur
H. Braam
R. Schouwenaar
M. Schep
V. Meewis
R. Kox
Bestanden (1)
Bestand
Soort bestand
Titel
Beschrijving
Overig
Kunstzone 2019-6