Publicatie: Combinaties Muziek en Taal: praktijkvoorbeelden basis-/lager onderwijs in NL en Vlaanderen

Informatie
Titel
Combinaties Muziek en Taal: praktijkvoorbeelden basis-/lager onderwijs in NL en Vlaanderen
Documentvorm/materiaal
boek
Plaats van publicatie
Utrecht
Uitgever
Sardes
Jaar van uitgave
2020
Annotatie
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van LKCA en De Taalunie.
Introductietekst
Deze rapportage laat zien hoe combinaties van muziek en taal vorm krijgen in het basisonderwijs op vier scholen in Nederland en één in Vlaanderen. Ook wordt beschreven hoe lerarenopleidingen (twee in Nederland en één in Vlaanderen) taal en muziek combineren in hun onderwijs. Scholen blijken vanuit verschillende motieven (bijvoorbeeld achterstandenbestrijding, taalondersteuning, talentstimulering) te kiezen voor taal-muziekcombinaties en die motieven vertalen zich in uiteenlopende praktijken, waarbij soms taal de overhand heeft, soms muziek en een enkele keer taal en muziek evenveel gewicht krijgen. Ook verschillen scholen sterk in de mate waarin taal-muziekcombinaties in het onderwijsprogramma geïntegreerd en in het beleid geborgd zijn. Over een ding is men het unaniem eens: taal en muziek combineren vereist lef bij scholen om buiten de gebaande paden te treden.
Trefwoorden
muziek, muziekeducatie, taal, taalonderwijs, vakoverstijgende educatie, interdisciplinaire educatie, pabo, basisonderwijs, kinderen, kleuters, Nederland, België, transfer
Auteurs (2)
Auteur
Corporatieve auteur
Rol
K. Broekhof
K. Hoogeveen
Links (1)
Url
Opmerking
https://sardes.nl/C199-PB233-Combinaties-Muziek-en-Taal-praktijkvoorbeelden-basisonderwijs-in-NL-en-Vlaanderen.html?fbclid=IwAR35K-qCJi5NKi74dpbxHywjUa1PYIywZ3PIFLN6_X0kjUoCYG5T4rxjWNA