Publicatie: Muziek is een taal

Informatie
Titel
Muziek is een taal
Alternatieve titel
Lesmateriaal voor de vakdocent muziek. Groep 1 t/m 4 in het primair onderwijs
Documentvorm/materiaal
boek
Plaats van publicatie
Amsterdam
Uitgever
Aslan Muziekcentrum
Jaar van uitgave
2019
Aantal pagina's
62 p.
Introductietekst
In het lesboek worden muziek en taal met elkaar geïntegreerd. Verschillende taalstrategieën zoals articulatie, instructie, luisteren, taalsteun en frasering zijn gekoppeld aan muziekcompetenties en uitgewerkt in een lessenreeks met liederen uit verschillende culturen, speelstukken, spreekteksten, (grafische) partituren, dansen, bodypercussie en luistervoorbeelden.
Samenvatting

Het boek spelt in op de behoefte van de basisscholen om taalachterstand in te lopen. In samenwerking met Stichting Taalvorming is een lessenreeks ontwikkeld voor groep 1 t/m 4 van het primair onderwijs, waarbij specifiek aandacht is voor taalontwikkeling tijdens de muzieklessen. Het lesboek geeft vakdocenten en groepsleerkrachten inspiratie en praktische voorbeelden voor het integreren van muziek- en taalonderwijs.

Het boek voldoet aan de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie en de leerlijn muziek van het SLO en biedt verder:

  • Theoretische hoofdstukken over algemene taalstrategieën, taalstrategieën voor muziek en de meerwaarde van het integreren van muziek- en taalonderwijs:
  • 16 liederen met bladmuziek en verschillende lessuggesties;
  • Een overzichtelijke competentielijst;
  • Toegang tot de online audio met luistervoorbeelden en instrumentale versies van de liederen.
Trefwoorden
muziek, muziekeducatie, muziekonderwijs, taal, taalonderwijs, basisonderwijs, basisonderwijs onderbouw, kleuters, kinderen, achterstandssituaties, vakoverstijgende educatie, praktijk, competenties, kerndoelen, culturele diversiteit, lesvoorbeelden,
Auteurs (1)
Auteur
Corporatieve auteur
Rol
Aslan Muziekcentrum