Publicatie: Zin in taal en muziek

Informatie
Titel
Zin in taal en muziek
Alternatieve titel
Over leren van taal en muziek in samenhang
Documentvorm/materiaal
digitale publicatie
Uitgever
Nederlandse Taalunie, LKCA
Jaar van uitgave
2020
Aantal pagina's
11 p.
Annotatie
Met literatuuropgave
Introductietekst
Hoe kunnen de vakken taal en muziek in samenhang worden aangeboden maar zodanig dat er recht wordt gedaan aan de eigenheid en inhouden van beide vakken?
Samenvatting

Het leggen van een sterke basis in de Nederlandse taal dient de algehele ontwikkeling van leerlingen en hangt dus samen met alle andere vak- en vormingsgebieden, onder andere kunst en cultuur. In het voorliggende paper ligt de focus op de integratie van taal en muziek in het basisonderwijs, dan wel het creëren van samenhang tussen deze vakken.

De auteurs concluderen dat het in samenhang aanbieden van taal en muziek een positieve invloed kan hebben op het leren van beide vakgebieden. De meerwaarde van het samenhangend aanbod van beide vakken is wel sterk afhankelijk van de wijze waarop het samenhangend aanbod wordt vormgegeven. Verder onderzoek is nodig om in de praktijk te verkennen welke praktijken succesvol zijn en welke niet, en daarbij te onderzoeken welke elementen dit succes veroorzaken. Daarbij dient niet alleen naar de afzonderlijke bouwstenen gekeken te worden, maar ook naar het cement tussen de bouwstenen. Wat maakt dat er werkelijk samenhang tussen de vakken en/ of activiteiten ontstaat?

 

Trefwoorden
muziek, muziekeducatie, muziekonderwijs, taal, taalonderwijs, vakoverstijgende educatie, theorievorming, basisonderwijs,
Auteurs (2)
Auteur
Corporatieve auteur
Rol
M. Smits
M. Hogenes
Bestanden (1)
Bestand
Soort bestand
Titel
Beschrijving