Zoeken publicatie

Informatiebank > LKCA registreert voor eigen gebruik beschrijvingen van publicaties over cultuureducatie, -participatie en -beleid in een informatiebank. De informatiebank is daarom alleen bedoeld voor intern gebruik en ook als zodanig opgezet met een beperkte en eenvoudige zoekmogelijkheid. Desondanks hebben we besloten externen toegang te geven tot ons interne systeem via onderstaand zoekformulier. Het betreft hier met name onderzoekers of andere betrokkenen bij onderzoek die daar behoefte aan hebben. Heb je complexe vragen of suggesties voor literatuur? Laat het ons weten via vraag@lkca.nl. LKCA beschikt overigens niet over een bibliotheek. De mogelijkheid tot inloggen is alleen bedoeld voor interne medewerkers.

Bestand trefwoorden

 

Digitaal Archief Kunstzone > Het LKCA beheert het digitaal archief van het tijdschrift Kunstzone. De edities van het lopende jaargang zijn te koop bij Kunstzone (https://kunstzone.nl). De edities vanaf 2013 vind je hier. Wil je een exemplaar van voor 2013 inzien, dan kun je contact opnemen met vraag@lkca.nl.

40626 publicaties. Alleen de eerste 1000 publicaties worden getoond.
Rij 1 - 50
Titel
Auteur
Corporatieve auteur
Jaar van uitgave
International journal for Research in Cultural, Aesthetic and Arts Education
B. Bolden, J. Engel, N. Jeanne...
2023-
Advies aanvraag- en beoordelingsproces Culturele basisinfrastructuur : BIS 2025-2028
Raad voor Cultuur
2023
Adviesaanvraag cultuurbestel van de toekomst
G. Uslu
2023
Adviesrapport Werkgroep Vakkenstructuur Kunstvakken (WSK)
Werkgroep Vakkenstructuur Kuns...
2023
Agenderen en adresseren : Evaluatie van het functioneren van de Raad voor Cultuur in de periode 2019-2022 : Rapport
B. Vinkenburg, B. Berkhout, S....
2023
Analyse coalitieakkoorden 2023
2023
Analyse Projectenmonitor 2023 Samen Cultuurmaken LKCA en FCP
W. van Plaggenhoef, S. van der...
2023
Arts and culture engagement for health: a Danish population-based study
A. Jensen, A. Paldam Folker, M...
2023
Aspects of multiculturalism in arts education : Proceedings of the 3rd German-Dutch Colloquium
E. Schurig, A. Lehmann-Wermser...
2023
Awe Sparks Prosociality in Children
E.F. Stamkou, E. Brummelman, R...
2023
Behoefte aan cultuur : bezoek, waardering en behoefte cultuuraanbod en evenementen in Dordrecht
Onderzoekscentrum Drechtsteden
2023
Benefitting from culture for well-being and positive health : A case study of working elements in cultural interventions in The Netherlands
S. Holla, S. Janssen
Erasmus Universiteit Rotterdam
2023
Beweging in muziekpedagogiek: 10 jaar onderzoek en ontwikkeling
Th. De Baets, A. de Vugt, M. B...
2023
Bovenbouw in beweging
P. Hagenaars, M. van Hoorn, [e...
2023
Burgerschap & cultuur: ik ben omdat wij zijn
E. Ouwerkerk
2023
Community-based art groups in mental health recovery: A systematic review and narrative synthesis
J.M. Goodman-Casanova, J. Guzm...
2023
Creative community groups as catalysts for health and wellbeing: An ethnographic study of arts participation in Stoke-on-Trent (UK)
J.C. Fanthome
2023
Creative Health Quality Framework
V. Hume, J. Willis, [en andere...
2023
Creative leisure activities, mental health and well-being during 5 months of the COVID-19 pandemic: a fixed effects analysis of data from 3725 US adults
J.K. Bone, D. Fancourt, J.K. S...
2023
Creatively minded and refugees : Arts, refugees and mental health
D. Cutler
Counterpoints Arts
2023
Creativity and Inclusion in Aesthetic and Arts Education
N. Jeanneret
2023
Critical perspectives on Arts on Prescription
H. Bungay, A. Jensen, N. Holt
2023
Cultural participation as a human right: holding nation states to account
A.J. Veal
2023
Cultural policy and emotional clusters in the post-global context : Performing arts and emotions between top-down and bottom-up negotiations
G. Ciancio
2023
Culture and Democracy: the evidence : How citizens'participation in cultural activities enhances civic engagement, democracy and social cohesion : Lessons from international research
W. Hammonds, S. Komers, M. Mor...
ECORYS
2023
Culture for Health and Well-being Compendium : A Guide for Practitioners
M. Dâmaso, S. Dowden, S. Smith...
CultureForHealth
2023
Cultuur natuurlijk : Hoe duurzaamheid en cultuur elkaar versterken
Raad voor Cultuur
2023
Cultuur Onderwijs Kunst : Een onderzoek naar cultuur- en kunstonderwijs in samenwerking met culturele instellingen op middelbare scholen
Y. van Driel, C. Dieleman, P. ...
2023
Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 : CMK contourennotitie: Wat moet je weten?
Kunstgebouw, Stichting Kunst e...
2023
Cultuurmonitor : Jaarrapportage 2022
R. Brom, A. Draaijers, M. Goed...
2023
Cultuurparticipatie en maatschappelijke inclusie: over de rol van muziek(theater), de makers en de Ruimtekoersmethode
N. Notten
2023
Dansend Nederlands leren voor NT2-kleuters
S. Sap
2023
De impact van orkesten : Rapportage over een veldonderzoek op twee impactdomeinen
Blueyard, Berenschot
2023
De publieke waarde van amateurkunst : De publieke waarde van amateurkunst in de ogen van overheden, cultuurfondsen, professionele ondersteuners, amateurkunstenaars en het publiek
P. van der Zant
2023
De staat van inclusief onderwijs 2023
L. Scheeren
2023
De toekomst van kunst en cultuur : Boekman 135
S. Haaij, M. van Haeren, J. va...
2023
De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorschap : Onderzoek bij bedrijven, overheden en middenveldorganisaties
L. Vermeersch, A. De Malsche, ...
2023
Dirigenten en bestuurders in beweging : Ontwikkelintg en toerusting van dirigenten in de HaFaBra-sector
A. Deekman, B. Delmee, H. Hage...
LKCA, Landelijk Kennisinstituu...
2023
Discriminatie in de kunst- en cultuursector: cijfers en oplossingen
H. Felten, C. van Slobbe, T. K...
2023
Diversiteit in de culturele sector : Een aanzet tot zinvoller definiëren en meten : Boekman Extra 42
J. Rana, A. de Koning
2023
Diversity, Equity and Inclusion in Higher Music Education: An Invitation for Action
AEC, Association Européenne de...
2023
Doorwerken - On impact and transformation
B. Verveld, P. Van Assche, H. ...
2023
Dossier Bibliotheekstatistiek 2022
A. van de Burgt, M. Klaren
KB, Koninklijke Bibliotheek
2023
Dossier erfgoed, zorg en welzijn : A match made in heaven!
O. Van Oost, [en anderen]
2023
Duurzaamheid in de culturele sector : Editie 2022/2023 : Kwalitatief deel
B. Schrijen, S. Zwart, M. van ...
2023
Een queerpedagogiek voor het literatuuronderwijs
J. Bongers, J. Dera
2023
Effectmeting en impact
P. de Rooij, A, van Liempt, L....
2023
Effects of arts on prescription for persons with common mental disorders and/or musculoskeletal pain: A controlled study with 12 months follow-up
P. Bergman, D. Rusow, P.H. Bül...
2023
Eigentijdse ongelijkheid : De postindustriële klassenstructuur op basis van vier typen kapitaal
C. Vrooman, J. Boelhouwer, J. ...
2023
Encountering disability in music: Exploring perceptions on inclusive music education in higher music education
M. Bremmer
2023