Publicatie: Advies van BDD en VONKC over de herinrichting van de bovenbouw voortgezet onderwijs

Informatie
Titel
Advies van BDD en VONKC over de herinrichting van de bovenbouw voortgezet onderwijs
Documentvorm/materiaal
digitale publicatie
Jaar van uitgave
2019
Aantal pagina's
6 p.
Introductietekst
VONKC en BDD hebben samen aan het ministerie van OCW hun advies gegeven over hoe de kunstvakken en kunstvakexamens in de bovenbouw van het vo er in de toekomst uit zouden moeten zien. Zij adviseren een grotere uniformering van de kunstexamens, zowel tussen als binnen de niveaus. Alle verschillen zouden moeten worden opgeheven behalve die waarvoor inhoudelijke of programmatische gronden bestaan. Ook zou de praktijk een wezenlijk en substantieel onderdeel moeten zijn van de centrale examinering. Dit zou moeten gelden voor alle examens in de kunstvakken van alle schoolniveaus.
Samenvatting


Trefwoorden
Curriculumnu, voortgezet onderwijs bovenbouw, voortgezet onderwijs, havo, vwo, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, ckv, cultuureducatie, examens, dans, muziek, beeldende kunsten, beeldende vormgeving, beeldende vorming, theater
Auteurs (2)
Auteur Corporatieve auteur Rol
BDD, Beroepsvereniging voor docenten theater en drama
VONKC, Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur