Zoeken publicatie

Informatiebank > LKCA registreert voor eigen gebruik beschrijvingen van publicaties over cultuureducatie, -participatie en -beleid in een informatiebank. De informatiebank is daarom alleen bedoeld voor intern gebruik en ook als zodanig opgezet met een beperkte en eenvoudige zoekmogelijkheid. Desondanks hebben we besloten externen toegang te geven tot ons interne systeem via onderstaand zoekformulier. Het betreft hier met name onderzoekers of andere betrokkenen bij onderzoek die daar behoefte aan hebben. Heb je complexe vragen of suggesties voor literatuur? Laat het ons weten via infospecialisten@lkca.nl. LKCA beschikt overigens niet over een bibliotheek. De mogelijkheid tot inloggen is alleen bedoeld voor interne medewerkers.

Bestand trefwoorden

 

Digitaal Archief Kunstzone > Het LKCA beheert het digitaal archief van het tijdschrift Kunstzone. De edities van het lopende jaargang zijn te koop bij Kunstzone (https://kunstzone.nl). De edities vanaf 2013 vind je hier. Wil je een exemplaar van voor 2013 inzien, dan kun je contact opnemen met infospecialisten@lkca.nl.

1000 publicaties getoond van 39868 (1 - 50)
Titel Auteur Corporatieve auteur Jaar van uitgave
In vertrouwen ontdekken : De kracht van cultuureducatie in het speciaal onderwijs
A. Flohr
[2021]
Maken met Marie
A. van Es
2021 -
10 jaar Digital Art Lab
S. Kersten, P. Wirtz, A....
2021
5 jaar Age Friendly Cultural Cities : Infographic
Fonds voor Cultuurparticipatie
2021
Art education during the COVID-19 pandemic: the journey across a changing landscape
F.R. Sabol
2021
Art, culture and diverse Finland : final report of the working group for cultural policy, immigrants and promotion of cultural diversity
Ministry of Education and...
2021
Auteursrecht en digitaal erfgoed in het onderwijs : Hoe je goede bronnen hergebruikt en waar je ze kunt vinden
D. Jongejan, D. Schrijft, L....
2021
Authentic composition education in primary school : Didactic principles in theory and practice
R. Findenegg, B. Ros
2021
Beantwoording vragen schriftelijk overleg Cultuurbeleid in het mbo
I.K. van Engelshoven
2021
Building Legitimacy and Learning Lessons: A Framework for Cultural Organizations to Manage and Measure the Social Impact of Their Activities
M. Vermeulen, K. Maas
2021
Canvas voor cultuurcoaches
Rijnbrink Cultuureducatie
2021
Corona, cultuur en gemeenten : Informatiegids over gemeentelijke coronasteun
aan de lokale culturele infrastructuur
C. Wijn, B. Vinkenburg, L....
Berenschot, VNG, Vereniging...
2021
Creatively minded and etnically diverse : Increasing creative opportunities for people with mental
health problems from ethnically diverse backgrounds
V. Amedume, D. Regan
The Baring Foundation
2021
CRIP
A. Van Ertvelde, [en anderen]
2021
Cross-Border Cooperation for Museums
J. Pagel
NEMO, Network of European...
2021
Cultural connections: the relation between cultural tastes and socioeconomic network resources
R. Meuleman
2021
Cultural Policy, NGOs, and the Social Integration of Refugees through Music : A Case Study of Catching Cultures Orchestra and Orchestre Partout
M. Holman
2021
Cultureel erfgoed voor en met iedereen : overwegingen bij het ratificeren Verdrag van FARO
A. van der Horst, L....
2021
Cultuur dichtbij : Hoe culturele instellingen in de regio Haaglanden cultuurparticipatie vergroten
W.-J. de Gast, A. Quispel
2021
Cultuur en duurzaamheid : Boekman 127
A. Nuchelmans, M. van Haeren,...
2021
Cultuur in tijden van corona 2020
G. Hagoort, J.J. Knol, S....
BNG Cultuurfonds,...
2021
Cultuur in transitie : de coronacrisis als vliegwiel voor veranderingen
RRKC, Rotterdamse Raad voor...
2021
Cultuurbestel als kader of keurslijf?
A. Nuchelmans, M. van Haeren,...
2021
Cultuurcoördinator NL 2020 : Magazine voor professionals in het primair onderwijs
J. Aasman, I. van Til, E....
2021
Cultuurmonitor Drenthe 2017-2020 : editie 3
H. Veenstra, ... [e.a.]
2021
De creatieve performer : Improvisatie, compositie en artisticiteit in praktijklessen dans en beweging
I. Schauvliege
2021
De leescultuur van jongeren
P. Sikkema
Qrius
2021
De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs : Een handreiking en inspiratie
K. Broekhof, K. Hoogeveen, H....
2021
De toekomst van de kinderopvang in het pedagogisch-educatieve ecosysteem van kinderen en jeugdigen: een verkenning
P. Leseman, W. van der Werf,...
2021
Designing new, technology-based musical instruments in primary education
M. Hogenes, A. Diepenbroek, M....
2021
Diversiteit en inclusie
2021
Diversiteit en inclusie : Geen onderwerp, maar waarde
P. School, [en anderen]
2021
Does Loneliness Have a Cost? A Population-Wide Study of the Association Between Loneliness and Healthcare Expenditure
R. Meisters, [en anderen]
Maastricht University
2021
Dossier mecenas en mecenaat

2021
Duurzaam digitaal lesmateriaal voor het onderwijs : Het stappenplan voor culturele instellingen
L. Baltussen, T. Zuijderwijk
2021
E-magazine De waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning
S. Scholten
ZonMw
2021
Educating quality teachers: how teacher quality is understood in the Netherlands and its implications for teacher education
M. Snoek
2021
Een gehavende culturele sector : advies bij gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector"
Kunstloc Brabant
2021
Een inclusieve(re) geschiedenis van de kunsten
J. Groenendijk, E. Heijnen, S....
2021
Een jaar met corona : Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona
M.M.Y. de Klerk, M. Olsthoorn,...
SCP, Sociaal en Cultureel...
2021
Een kansrijke start voor alle kinderen : Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar
SER, Sociaal-Economische Raad
2021
Een stappenplan voor maakonderwijs: van én met elkaar leren
I. Wintermans
2021
Een woordenboek voor samenwerking tussen leerkracht en kunstdocent
E. van Meerkerk
2021
Eenzaamheid onder jongeren : Verkenning van de stand van zaken in literatuur, beleid en praktijk
S. de Vries, J-W. van de Maat,...
Movisie, Bureau Omlo
2021
Eerst doen, dan denken
Maas theater en dans
2021
Effectief afstandsonderwijs
B. Aarts, [en anderen]
Universiteit Maastricht
2021
Eindbijeenkomst Gewoon Cultuur
Universiteit Utrecht, LKCA,...
2021
Equality in arts education ; arts and culture as children's rights
A. Bamford, A. Zafirakou, A....
2021
Erfgoed als middel : Over de betekenis van erfgoed voor sociaal-maatschappelijke domeinen en de implicaties daarvan voor de erfgoedwereld
F. Soeterbroek
2021
Erfgoed is...inspirerend, nabij, persoonlijk, verbindend
V. Vanbuel, H. Van Genechten
2021
1000 publicaties getoond van 39868 (1 - 50)