Zoeken publicatie

Informatiebank > LKCA registreert voor eigen gebruik beschrijvingen van publicaties over cultuureducatie, -participatie en -beleid in een informatiebank. De informatiebank is daarom alleen bedoeld voor intern gebruik en ook als zodanig opgezet met een beperkte en eenvoudige zoekmogelijkheid. Desondanks hebben we besloten externen toegang te geven tot ons interne systeem via onderstaand zoekformulier. Het betreft hier met name onderzoekers of andere betrokkenen bij onderzoek die daar behoefte aan hebben. Heb je complexe vragen of suggesties voor literatuur? Laat het ons weten via vraag@lkca.nl. LKCA beschikt overigens niet over een bibliotheek. De mogelijkheid tot inloggen is alleen bedoeld voor interne medewerkers.

Bestand trefwoorden

 

Digitaal Archief Kunstzone > Het LKCA beheert het digitaal archief van het tijdschrift Kunstzone. De edities van het lopende jaargang zijn te koop bij Kunstzone (https://kunstzone.nl). De edities vanaf 2013 vind je hier. Wil je een exemplaar van voor 2013 inzien, dan kun je contact opnemen met vraag@lkca.nl.

40358 publicaties. Alleen de eerste 1000 publicaties worden getoond.
Rij 1 - 50
Titel
Auteur
Corporatieve auteur
Jaar van uitgave
Discriminatie in de kunst- en cultuursector: cijfers en oplossingen
H. Felten, C. van Slobbe, T....
2023
Systematic review of arts and culture-based interventions for people living with dementia and their caregivers
P.A. Letrondo, S.A. Ashley, A....
2023
Onderzoek en data : Boekman 133
M. van Haeren, J. van der...
2022/2023
'Ken de spelers en hun posities op het speelveld' : Belanghebbenden bij erfgoedparticipatie
A. Brokerhof, A. Versloot
Rijksdienst voor het Cultureel...
2022
'Samen maatschappij zijn' : De sociale waarde van erfgoedparticipatie
W. Simons, A. Versloot
Rijksdienst voor het Cultureel...
2022
'Veel pionieren met elkaar' : Over de werkwijzen en strategieën voor erfgoedparticipatie
L. Cruickshanks, A. Versloot
Rijksdienst voor het Cultureel...
2022
A dictionary for the collaboration between schools and arts centres
E. van Meerkerk
2022
Aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’
Rijksoverheid
2022
Abl: art-based learning / luisterend leren
P. Verschuur
2022
Afzonderlijk of verbonden : Onderwijspraktijken in basisschool en onderbouw vo
M. van Hoorn, [en anderen], P....
2022
An RCT study showing few weeks of music lessons enhance audio-visual temporal processing
Y. Che, C. Jicol, C. Ashwin,...
2022
Analyse plannen herstelsteun amateurkunst 2022
LKCA, Landelijk...
2022
Analyse Projectenmonitor Samen Cultuurmaken LKCA en FCP
S. van der Laan, W. van...
Significant APE
2022
Arts and creativity for people with a severe mental illness : A rapid realist review
H Zeilig, C. Hackmann, J....
2022
Arts and Cultural Engagement, Reportedly Antisocial or Criminalized Behaviors, and Potential Mediators in Two Longitudinal Cohorts of Adolescents
J.K. Bone, F. Bu, M.E....
2022
Arts and health: supporting the mental well-being of forcibly displaced people
World Health Organization,...
2022
Arts, Culture & the Brain : A literature review and new epdemiological analyses
J.K. Bone, D. Fancourt
University College London, ...
2022
Artssciences unlocked : Kunst, wetenschap en technologie voor jongeren met autisme
M. Bremmer, E. Heijnen, S....
2022
Balanceren tussen publiek en politiek : De competenties van de cultureel ondernemende professional en processen van burgerschapsvorming
S. Heshmat Manesh
2022
Behoefte onderzoek voortgezet onderwijs scholen m.b.t. de CmK-thema's curriculumvernieuwing, kansengelijkheid en professionalisering
Kunstloc Brabant, Erfgoed...
2022
Benefits of a 3-month cycle of weekly virtual museum tours in community dwelling older adults: Results of a randomized controlled trial
O. Beauchet, J. Matskiv, K....
2022
Beweging in het bestel : Verkenning op weg naar een nieuw advies over het cultuurbestel
Raad voor Cultuur
2022
Beyond the audience: Creating effective engagement strategies for students on the spectrum in the theatre classroom
W. Phong
2022
CareFull : De kracht van kunst in 16 portretten
A. Bax
Kunstloc Brabant
2022
CMK-3 : Samenwerken voor cultuuronderwijs
M. van Hoorn, [en anderen]
2022
Collaboration between schools and museums for inclusive cultural education: Findings from the INARTdis-project
M. Gigerl, J....
2022
Corona en de cultuursector : Adviezen en onderzoeken in context
J. van der Leden
2022
Corona, cultuur en gemeenten deel 2 : Informatiegids over gemeentelijke steun voor herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur vanwege de coronacrisis
C. Wijn, B. Vinkenburg, I....
Berenschot
2022
Creativiteit gevraagd! : Voor cultuureducatie op maat in het (v)so
M. Dom van 't Spijker, J....
Provincie Overijssel,...
2022
Cross-sectional and longitudinal associations between arts engagement, loneliness, and social support in adolescence
J.K. Bone, D. Fancourt, M.E....
2022
Cultural participation as a driver of social and economic impact
OECD, Organisation for...
2022
Cultural, arts and community engagement can benefit wellbeing, but how do our neighbourhoods influence our participation? : Briefing
M. Soffia
2022
Culture in Crisis : Impacts of Covid-19 on the UK cultural sector and where we go from here
B. Walmsley, A. Gilmore, D....
2022
Culture on Prescription
W. van Staalduinen, D. van...
AFEdemy, Academy on...
2022
CultureForHealth Report
R. Zbranca, K. Kiss, M....
2022
Culturele democratie
Th. De Baets, G. Beckmann,...
2022
Culturele diversiteit en interculturele competenties op middelbare scholen
F.G.M. Blommers, F. van...
2022
Cultuur en plein public: Emancipatie en cultuurparticipatie in de Lage Landen
M. van Herten, T. Laros, J....
2022
Cultuur rapportage : Culturele activiteit scholen in lockdownjaar
CJP, Cultureel Jongeren...
2022
Cultuur, zorg en welzijn in gemeentelijk beleid : Over het hoe en waarom van verbindingen
A. van Dijk, H. Hageman, F....
LKCA, Landelijk...
2022
Cultuurcoaches onder de loep
E. Poelman, J. Poll, H....
LKCA, Landelijk...
2022
Cultuureducatie draagt bij aan leeropbrengsten
K. Hoogeveen, C. Waaijer, F....
2022
Cultuurmonitor : Jaarrapportage 2021
R. Brom, M. Goedhart, M. van...
2022
Cultuurmonitor Gelderland 2022
Het PON | Telos, Pyrrhula...
2022
Cultuursector en de pandemie : Boekman 132
J. van der Leden, A....
2022
De culturele basis op orde : Kunst, erfgoed en media voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland
Raad voor Cultuur
2022
De grenzen van literatuur: Ontwikkeling en opbrengsten van een lessenreeks literatuur met expliciete leerlinginspraak
J. Dera, H. van...
Radboud Universiteit,...
2022
De kracht van creativiteit : Cultuur midden in de samenleving
G. Uslu
2022
De kracht van neurodiversiteit in het kunstonderwijs
M. Rietdijk
2022
De ontwikkeling van het creatief vermogen van vmbo-leerlingen
H. Rommers, L.B. Visser, P....
2022