Zoeken publicatie

Informatiebank > LKCA registreert voor eigen gebruik beschrijvingen van publicaties over cultuureducatie, -participatie en -beleid in een informatiebank. De informatiebank is daarom louter bedoeld voor intern gebruik en ook als zodanig opgezet met een beperkte en eenvoudige zoekmogelijkheid. Desondanks hebben we besloten een beperkt aantal externen toegang te geven tot ons interne systeem via onderstaand zoekformulier. Het betreft hier met name onderzoekers of andere betrokkenen bij onderzoek die daar behoefte aan hebben. Heb je complexe vragen of suggesties voor literatuur? Laat het ons weten via infospecialisten@lkca.nl. LKCA beschikt overigens niet over een bibliotheek. De mogelijkheid tot inloggen is alleen bedoeld voor interne medewerkers.

Bestand trefwoorden

 

Digitaal Archief Kunstzone > Het LKCA beheert het digitaal archief van het tijdschrift Kunstzone. De edities van het lopende jaargang zijn te koop bij Kunstzone (https://kunstzone.nl). De edities vanaf 2013 vind je hier. Wil je een exemplaar van voor 2013 inzien, dan kun je contact opnemen met infospecialisten@lkca.nl.

1000 publicaties getoond van 39276 (1 - 50)
Titel Auteur Corporatieve auteur Jaar van uitgave
The end of cultural policy?
P. Mangset
2020
Understanding cultural participation through participation : inventiveness, multivalence and epistemic modernisation
C. Stage, B. Eriksson, C....
2020
Pedagogy of discrimination : instrumental jazz education
E. Teichman
2020
Publiek (scherp) in beeld : waarom publieksonderzoek essentieel is
J. Siongers, M. De Baere
2020
Rolpatronen in prentenboeken : lieve meisjes en stoere jongens
M. Kemming
2020
M-PX: De nieuwe impuls voor popmuziek in Maastricht?
J. Stikkenbroek
2020
Equality, diversity and the creative case
Arts Council England
2020
Opdracht & onmacht : cultuuronderwijsbeleid van Den Uyl tot Rutte-III
P. Hagenaars
2020
Rapportage Omnibusonderzoek
DUO Onderwijsonderzoek
2020
Pabo en de Kunstvakken: Beperkt bekwaam
M. van Hoorn, L. Broekhuizen,...
2020
Cultuuronderwijs in het mbo
I.K. van Engelshoven
OCW, Ministerie van Onderwijs,...
2020
De jongen die dacht dat hij een blaadje was : Hoe verbeeldingskracht tot stand kan komen bij de leerling met een ontwikkelingsachterstand en autisme
T. van de Stolpe-Nijland
2020
The role of the body in instrumental and vocal music pedagogy: a dynamical systems theory perspective on the music teacher's bodily engagement in teaching and learning
M. Bremmer, L. Nijs
2020
Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit
S. van den Bossche, A....
2020
Ontwerpen in hier en nu: De artistieke attitude in de zorg voor mensen met dementie
A. Coumans
2020
Kunstreceptie en kunstmusea een integratie van empirische esthetiek en een kunstgericht educatief programma voor toepassing in kunstmusea
S. Alberts, L. Boersma
2020
Onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd: de veelheid van het weinige
L. Vermeersch, J. Siongers
2020
Kansen voor kunst & technologie in het onderwijs
M. Huijberts, E. Wervers
2020
Arbeidstevredenheid van buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders : Prachtig vak in een falende markt
A. Neele, H. Mariën, Z....
LKCA, Landelijk...
2020
Combinaties Muziek en Taal: praktijkvoorbeelden basis-/lager onderwijs in NL en Vlaanderen
K. Broekhof, K. Hoogeveen
2020
Kunst en sociale cohesie
A. Nuchelmans, H. Otte, [en...
2020
Cultuurparticipatie in coronatijden
J. Siongers, N. Verboven, F....
2020
Regeling Compensatie Coronacrisis
Fonds voor Cultuurparticipatie
2020
Handboek Maak een Wereldverbeteraar
Waag Society, EduCentrum
2020
Open vensters voor onze tijd : de Canon van Nederland herijkt
Commissie Herijking Canon van...
2020
Interactie en inclusie : trendrapport museum- en erfgoededucatie 2019
M. Schep, M. de Vreede, L. van...
2020
BMH 6 Inclusieve samenleving
2020
Leesbevordering op de pabo : Stand van zaken 2020
M. Kieft, G. Damstra, G. van...
Oberon, MK Onderzoek + advies
2020
De doorgaande leeslijn : De leesontwikkeling van 0-20 jaar
G. van Dalen, A. van...
2020
Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving : Een pleidooi voor zingeving en creativiteit
C. van Campen, K. Putters
SCP, Sociaal en Cultureel...
2020
Kunst en de coronacrisis : impact en toekomst
2020
Gelijke kansen door onderwijs en cultuurparticipatie/-educatie : kennissynthese
N. Notten
LKCA, Landelijk...
2020
Speciaal verbeeld : Hoe kunstonderwijs de ontwikkeling van de verbeeldende vermogens van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kan stimuleren
Th. van Dorsten, Z. Zernitz,...
2020
Creatively Minded : An initial mapping study of participatory arts and mental health activity in the United Kingdom
D. Cutler
2020
Stad en Taal
A. van Dijk
2020
Teamplayers: CO4-teaching in Arts Education in Primary Education
M. Bremmer, E. van Hoek
2020
Kunstvakken en literatuur : Vocabulaires vernieuwen
P. School, B. van Heusden, E....
2020
Mantle of the Expert 2.0: from drama in education towards education in drama
B. Selderslaghs
2020
Beyond the urban : contemporary arts and culture in non-urban areas as keys to a sustainable and cohesive Europe
ENCC, European Network of...
2020
Creative inclusion in adult education (C.I.A.E.) : guidelines
K. De Visscher, A. Van den...
2020
Gevolgen coronavirus voor amateurkunstverenigingen
e.a.
LKCA, Landelijk...
2020
Onderzoek leden coöperatie Erfgoed Gelderland: gevolgen coronacrisis
Erfgoed Gelderland
2020
Effecten coronacrisis op het Nederlandse cultuurbezoek
H. Beerda
2020
Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe : final report
NEMO, Network of European...
2020
Betreft Popmuziek en cultureel coronacrisisbeleid – visie en maatregelen
Popcoalitie
2020
Impact coronacrisis op de Limburgse amateurkunstsector
Notitie Huis voor de Kunsten Limburg :12 mei 2020
:
Huis voor de Kunsten Limburg
2020
Zicht op de samenleving in coronatijd : eerste analyse van de mogelijke maatschappelijke gevolgen en implicaties voor beleid
L. Kuyper, K. Putters
2020
Brief aan minister van Engelshoven : snelle innovatie door culturele en creatieve sector nodig
Raad voor Cultuur
2020
Stad van talenten
L. Mudde
2020
'Goud in handen, maar we doen er niets mee'
L. Mudde
2020
1000 publicaties getoond van 39276 (1 - 50)