Zoeken publicatie

Informatiebank > LKCA registreert voor eigen gebruik beschrijvingen van publicaties over cultuureducatie, -participatie en -beleid in een informatiebank. De informatiebank is daarom alleen bedoeld voor intern gebruik en ook als zodanig opgezet met een beperkte en eenvoudige zoekmogelijkheid. Desondanks hebben we besloten externen toegang te geven tot ons interne systeem via onderstaand zoekformulier. Het betreft hier met name onderzoekers of andere betrokkenen bij onderzoek die daar behoefte aan hebben. Heb je complexe vragen of suggesties voor literatuur? Laat het ons weten via vraag@lkca.nl. LKCA beschikt overigens niet over een bibliotheek. De mogelijkheid tot inloggen is alleen bedoeld voor interne medewerkers.

Bestand trefwoorden

 

Digitaal Archief Kunstzone > Het LKCA beheert het digitaal archief van het tijdschrift Kunstzone. De edities van het lopende jaargang zijn te koop bij Kunstzone (https://kunstzone.nl). De edities vanaf 2013 vind je hier. Wil je een exemplaar van voor 2013 inzien, dan kun je contact opnemen met vraag@lkca.nl.

40528 publicaties. Alleen de eerste 1000 publicaties worden getoond.
Rij 1 - 50
Titel
Auteur
Corporatieve auteur
Jaar van uitgave
International journal for Research in Cultural, Aesthetic and Arts Education
B. Bolden, J. Engel, N. Jeanne...
2023-
Advies aanvraag- en beoordelingsproces Culturele basisinfrastructuur : BIS 2025-2028
Raad voor Cultuur
2023
Adviesaanvraag cultuurbestel van de toekomst
G. Uslu
2023
Adviesrapport Werkgroep Vakkenstructuur Kunstvakken (WSK)
Werkgroep Vakkenstructuur Kuns...
2023
Aspects of multiculturalism in arts education : Proceedings of the 3rd German-Dutch Colloquium
E. Schurig, A. Lehmann-Wermser...
2023
Awe Sparks Prosociality in Children
E.F. Stamkou, E. Brummelman, R...
2023
Benefitting from culture for well-being and positive health : A case study of working elements in cultural interventions in The Netherlands
S. Holla, S. Janssen
Erasmus Universiteit Rotterdam
2023
Beweging in muziekpedagogiek: 10 jaar onderzoek en ontwikkeling
Th. De Baets, A. de Vugt, M. B...
2023
Bovenbouw in beweging
P. Hagenaars, M. van Hoorn, [e...
2023
Burgerschap & cultuur: ik ben omdat wij zijn
E. Ouwerkerk
2023
Community-based art groups in mental health recovery: A systematic review and narrative synthesis
J.M. Goodman-Casanova, J. Guzm...
2023
Creative community groups as catalysts for health and wellbeing: An ethnographic study of arts participation in Stoke-on-Trent (UK)
J.C. Fanthome
2023
Creativity and Inclusion in Aesthetic and Arts Education
N. Jeanneret
2023
Critical perspectives on Arts on Prescription
H. Bungay, A. Jensen, N. Holt
2023
Cultural policy and emotional clusters in the post-global context : Performing arts and emotions between top-down and bottom-up negotiations
G. Ciancio
2023
Cultuur natuurlijk : Hoe duurzaamheid en cultuur elkaar versterken
Raad voor Cultuur
2023
Cultuur Onderwijs Kunst : Een onderzoek naar cultuur- en kunstonderwijs in samenwerking met culturele instellingen op middelbare scholen
Y. van Driel, C. Dieleman, P. ...
2023
Cultuurmonitor : Jaarrapportage 2022
R. Brom, A. Draaijers, M. Goed...
2023
Dansend Nederlands leren voor NT2-kleuters
S. Sap
2023
De impact van orkesten : Rapportage over een veldonderzoek op twee impactdomeinen
Blueyard, Berenschot
2023
De publieke waarde van amateurkunst : De publieke waarde van amateurkunst in de ogen van overheden, cultuurfondsen, professionele ondersteuners, amateurkunstenaars en het publiek
P. van der Zant
2023
De toekomst van kunst en cultuur : Boekman 135
S. Haaij, M. van Haeren, J. va...
2023
De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorschap : Onderzoek bij bedrijven, overheden en middenveldorganisaties
L. Vermeersch, A. De Malsche, ...
2023
Dirigenten en bestuurders in beweging : Ontwikkelintg en toerusting van dirigenten in de HaFaBra-sector
A. Deekman, B. Delmee, H. Hage...
LKCA, Landelijk Kennisinstituu...
2023
Discriminatie in de kunst- en cultuursector: cijfers en oplossingen
H. Felten, C. van Slobbe, T. K...
2023
Diversiteit in de culturele sector : Een aanzet tot zinvoller definiëren en meten : Boekman Extra 42
J. Rana, A. de Koning
2023
Diversity, Equity and Inclusion in Higher Music Education: An Invitation for Action
AEC, Association Européenne de...
2023
Dossier Bibliotheekstatistiek 2022
A. van de Burgt, M. Klaren
KB, Koninklijke Bibliotheek
2023
Duurzaamheid in de culturele sector : Editie 2022/2023 : Kwalitatief deel
B. Schrijen, S. Zwart, M. van ...
2023
Een queerpedagogiek voor het literatuuronderwijs
J. Bongers, J. Dera
2023
Effects of arts on prescription for persons with common mental disorders and/or musculoskeletal pain: A controlled study with 12 months follow-up
P. Bergman, D. Rusow, P.H. Bül...
2023
Eigentijdse ongelijkheid : De postindustriële klassenstructuur op basis van vier typen kapitaal
C. Vrooman, J. Boelhouwer, J. ...
2023
Encountering disability in music: Exploring perceptions on inclusive music education in higher music education
M. Bremmer
2023
Escape, expand, embrace: the transformational lived experience of rediscovering the self and the other while dancing with Parkinson's or Multiple Sclerosis
A.M. Carapellotti, H.J.E.M. Me...
2023
Evaluatie coronasteun cultuursector : een synthesestudie
M. Bijlsma, Th. Busschots, S. ...
2023
Filmeducatie voor het speciaal onderwijs
A. Mussoni, D. Monsma, [en and...
Filmhub Zuid-Holland
2023
GALA Gezond en Actief Leven Akkoord : Gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en VWS zetten gezamenlijk in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis
VWS, Ministerie van Volksgezon...
2023
Het belang van creatief vermogen voor mbo-studenten : Whitepaper
P. Baay, R. van Harn, H. Braam...
Onderwijs 124, Onderwijs 124, ...
2023
In de schijnwerpers : Groeipotentie voor de culturele sector door bijdragen aan maatschappelijke opgaven
B. Vinkenburg, S. Branten
2023
Inclusive cultural policies and practices across Europe : A report on 27 case studies
M. Petrić, I. Tomić-Koludrović...
2023
Inspiratiewijzer dagactiviteiten voor mensen met dementie : voorbeelden en tools voor gemeenten en hun partners
M. Dijkema, J. Ekkelboom
ZonMw
2023
Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien : Diversiteit en inclusiviteit in de film- en AV-sector
V. Crone, J. Jacobs, O. Nauta,...
2023
Kamerbrief over maatregelen ter bevordering positie van jongeren
M. van Ooijen, R. Dijkgraaf, K...
2023
Kansen benutten, kansen scheppen : Gedachten over de Europese dimensie van het cultuurbeleid
European Cultural Foundation
2023
Kompas Cultuuronderwijs
LKCA, Landelijk Kennisinstituu...
2023
Krachten bundelen in cultuur, zorg en welzijn : Dilemma's en oplossingen bij samenwerken over sectorgrenzen heen
A. van Dijk, J. Groeneboer, J....
LKCA, Landelijk Kennisinstituu...
2023
Kunst en cultuur in de bibliotheek
KB, Koninklijke Bibliotheek
2023
Kunst en zorg : Boekman 136
S. Haaij, M. van Haeren, J. va...
2023
Kunst moet je voelen : Over het belang van interactiviteit in het kunstmuseum
K. Deetman
2023
Kunst(educatie) voor baby, dreumes en peuter
M. van Hoorn, [en anderen]
2023