Zoeken publicatie

Informatiebank > LKCA registreert voor eigen gebruik beschrijvingen van publicaties over cultuureducatie, -participatie en -beleid in een informatiebank. De informatiebank is daarom alleen bedoeld voor intern gebruik en ook als zodanig opgezet met een beperkte en eenvoudige zoekmogelijkheid. Desondanks hebben we besloten externen toegang te geven tot ons interne systeem via onderstaand zoekformulier. Het betreft hier met name onderzoekers of andere betrokkenen bij onderzoek die daar behoefte aan hebben. Heb je complexe vragen of suggesties voor literatuur? Laat het ons weten via infospecialisten@lkca.nl. LKCA beschikt overigens niet over een bibliotheek. De mogelijkheid tot inloggen is alleen bedoeld voor interne medewerkers.

Bestand trefwoorden

 

Digitaal Archief Kunstzone > Het LKCA beheert het digitaal archief van het tijdschrift Kunstzone. De edities van het lopende jaargang zijn te koop bij Kunstzone (https://kunstzone.nl). De edities vanaf 2013 vind je hier. Wil je een exemplaar van voor 2013 inzien, dan kun je contact opnemen met infospecialisten@lkca.nl.

1000 publicaties getoond van 39616 (1 - 50)
Titel Auteur Corporatieve auteur Jaar van uitgave
Kunst en cultuur onder ouderen : Een kwantitatief onderzoek onder 60-plussers in opdracht van het Lang Leve Kunst Fonds
S. de Groot, S. Soosaipillaj
2020
Mag ik je zien?
S. Schouten
Hogeschool voor de Kunsten...
2020
Hallo Heseveld! : tekenend ontmoeten in Heseveld : Onderzoek naar het kunstproject als sociaal-artistieke praktijk
W. Lankester, E. Jansen
2020
Loopbaanmonitor onderwijs 2020
K. de Vos, P. Fontein, S....
2020
IPTO: vakken en bevoegdheden in het vo peildatum 1 oktober 2019 eindrapport
A. Vloet, M. den Uijl, P....
2020
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2020-2030
H. Adriaens, P. Fontein, K. de...
2020
50 jaar Internationaal cultuurbeleid
A. Nuchelmans, M. van Haeren,...
2020
Kamerbrief over derde voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid
H. de Jonge
2020
De veranderkracht van sociaal-artistiek samenwerken : Onderweg naar een gedeelde visie en werkwijze
R. Figdor, L. Peerenboom, F....
2020
Digital learning experience in museums
N. Mamur, V. Özsoy, I. Karagöz
2020
Eindrapport scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen
SZW, Ministerie van Sociale...
2020
Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film per 1 januari 2021
Stichting Nederlands Fonds...
2020
Ongelijkheid van het jonge kind
M. Zumbuehl, R. Dillingh
2020
Monitor hybride onderwijs
E. Smeets
2020
MoccaTAC Leergemeenschap Cultuur & Kansengelijkheid
M. Hoekstra, P. Brandon
Amsterdamse Hogeschool voor de...
2020
Afstandsleren: wat werkt wel en wat niet?
N. van den Berg
2020
Review of the cultural compacts initiative
BOP Consulting
2020
Museums, museum professionals and COVID-19
ICOM
2020
Legacy : Participatory music practices with elderly people as a resource for the well-being of healthcare professionals
K. de Wit, R. Smilde, E....
2020
Verbeelding
O. Zijlstra
2020
Maken in de klas
A. Poot
2020
50 Years of International Cultural Policy : Boekman extra #22
M. van Haeren, J. van der...
2020
Leraren over bevoegdheden : Onderzoek onder leraren in het po, so, vo en mbo over bevoegdheden
M. Jansma
2020
Monitoring Eén tegen eenzaamheid : Eerste verkenning 2015-2018 onder 75-plussers
J. Knapen, V. Mariën, H....
NIVEL
2020
De sociale staat van Nederland 2020 op hoofdlijnen
J. den Ridder, C. van Campen,...
SCP, Sociaal en Cultureel...
2020
De sociale staat van Nederland 2020
J. den Ridder, E. Josten, J....
SCP, Sociaal en Cultureel...
2020
Erfgoededucatie en de omgang met emoties
A. Neele, G. Beckmann, M-J....
2020
Onderzoek Zingeving 2020 : managementsamenvatting
P. van der Meer
TeraKnowledge, KBO-PCOB
2020
Cultuureducatie met Kwaliteit in de regio
M. Buynsters, B. Bremer, H....
Oberon
2020
Polarisatie tegengaan met theater op school
S. de Winter-Kocak, H. Felten,...
2020
Corona en het sociale- en culturele leven van ouderen
C. van Campen
2020
Nederland is van ons allemaal : Handboek Burgerschap voor leerkrachten, docenten en andere professionals die met jongeren werken
S. Bouchibti
2020
De drempel over : Veertien inspirerende voorbeelden van ondersteuning bij participatie van dak- en thuislozen en mensen met psychische kwetsbaarheid
E. van Elswijk, M. van Houten
Movisie
2020
De zeven doorgaande lijnen van het IKC
F. Studulski, P. Witte, J....
Sardes
2020
Onbeperkt meedoen! : Voortgangsrapportage 2020
VWS, Ministerie van...
2020
Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 Caribisch Nederland
O. Westerhof
Fonds voor Cultuurparticipatie
2020
Voorleesprojecten voor vluchtelingenkinderen : Hoe kan de kracht van verhalen worden ingezet om de psychosociale gezondheid te versterken?
M. Robijn, G. van Dalen
Stichting Lezen
2020
'Sing every day' : The wider benefits of a school-based singing project with disadvantaged children
G.F. Welch, J. Saunders, A....
2020
Difference making at the heart of learning
T. Vander Ark, E. Liebtag
2020
Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs
Onderwijsraad
2020
Handreiking : aan de slag met cultuur
S. Kuilman, J.E. Keman
2020
The 2020 Rome charter : the right to participate fully and freely in cultural life is vital to our cities and communities
2020
Cultuur in Almere 2020 : cultuurparticipatie van Almeerders
Gemeente Almere
2020
Art-Based learning : Handboek creatief opleiden
J. Lutters
2020
Groeien naar meer inclusie in de culturele sector: Van Theory of Change naar meetplan
M. Vermeulen
Erasmus Impact Centre, STUDIO...
2020
Welke motieven bepalen de keuze van vwo-ers voor kunst- en cultuuraanbod in de onderbouw?
M. Dijks, F. Nieuwkoop, N. van...
2020
De Cultuur Loper acht jaar verder : Eindevaluatie planperiode 2017-2020
R. Timmermans
O+A Onderzoek-Advies
2020
Leeromgevingen. Specifiek soms radicaal anders
M. van Hoorn
2020
Het ABC van Mantle of the Expert : Inspiratiegids voor elke dramadocent
B. Selderslaghs
2020
De liefde voor verhalen
H. Takken, A. Mekel, M. Zaat
2020
1000 publicaties getoond van 39616 (1 - 50)