Zoeken publicatie

Informatiebank > LKCA registreert voor eigen gebruik beschrijvingen van publicaties over cultuureducatie, -participatie en -beleid in een informatiebank. De informatiebank is daarom alleen bedoeld voor intern gebruik en ook als zodanig opgezet met een beperkte en eenvoudige zoekmogelijkheid. Desondanks hebben we besloten externen toegang te geven tot ons interne systeem via onderstaand zoekformulier. Het betreft hier met name onderzoekers of andere betrokkenen bij onderzoek die daar behoefte aan hebben. Heb je complexe vragen of suggesties voor literatuur? Laat het ons weten via infospecialisten@lkca.nl. LKCA beschikt overigens niet over een bibliotheek. De mogelijkheid tot inloggen is alleen bedoeld voor interne medewerkers.

Bestand trefwoorden

 

Digitaal Archief Kunstzone > Het LKCA beheert het digitaal archief van het tijdschrift Kunstzone. De edities van het lopende jaargang zijn te koop bij Kunstzone (https://kunstzone.nl). De edities vanaf 2013 vind je hier. Wil je een exemplaar van voor 2013 inzien, dan kun je contact opnemen met infospecialisten@lkca.nl.

1000 publicaties getoond van 39733 (1 - 50)
Titel Auteur Corporatieve auteur Jaar van uitgave
Art, culture and diverse Finland : final report of the working group for cultural policy, immigrants and promotion of cultural diversity
Ministry of Education and...
2021
Building Legitimacy and Learning Lessons: A Framework for Cultural Organizations to Manage and Measure the Social Impact of Their Activities
M. Vermeulen, K. Maas
2021
Corona, cultuur en gemeenten : Informatiegids over gemeentelijke coronasteun
aan de lokale culturele infrastructuur
C. Wijn, B. Vinkenburg, L....
Berenschot, VNG, Vereniging...
2021
Creatively minded and etnically diverse : Increasing creative opportunities for people with mental
health problems from ethnically diverse backgrounds
V. Amedume, D. Regan
The Baring Foundation
2021
Cultureel erfgoed voor en met iedereen : overwegingen bij het ratificeren Verdrag van FARO
A. van der Horst, L....
2021
Cultuur in tijden van corona 2020
G. Hagoort, J.J. Knol, S....
BNG Cultuurfonds,...
2021
Cultuur in transitie : de coronacrisis als vliegwiel voor veranderingen
RRKC, Rotterdamse Raad voor...
2021
Cultuurbestel als kader of keurslijf?
A. Nuchelmans, M. van Haeren,...
2021
Cultuurmonitor Drenthe 2017-2020 : editie 3
H. Veenstra, ... [e.a.]
2021
De leescultuur van jongeren
P. Sikkema
Qrius
2021
Designing new, technology-based musical instruments in primary education
M. Hogenes, A. Diepenbroek, M....
2021
Does Loneliness Have a Cost? A Population-Wide Study of the Association Between Loneliness and Healthcare Expenditure
R. Meisters, [en anderen]
Maastricht University
2021
Dossier mecenas en mecenaat

2021
E-magazine De waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning
S. Scholten
ZonMw
2021
Een gehavende culturele sector : advies bij gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector"
Kunstloc Brabant
2021
Een jaar met corona : Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona
M.M.Y. de Klerk, M. Olsthoorn,...
SCP, Sociaal en Cultureel...
2021
Een woordenboek voor samenwerking tussen leerkracht en kunstdocent
E. van Meerkerk
2021
Eerst doen, dan denken
Maas theater en dans
2021
Effectief afstandsonderwijs
B. Aarts, [en anderen]
Universiteit Maastricht
2021
Eindbijeenkomst Gewoon Cultuur
Universiteit Utrecht, LKCA,...
2021
Erfgoed als middel : Over de betekenis van erfgoed voor sociaal-maatschappelijke domeinen en de implicaties daarvan voor de erfgoedwereld
F. Soeterbroek
2021
Erfgoed is...inspirerend, nabij, persoonlijk, verbindend
V. Vanbuel, H. Van Genechten
2021
Exploring the potential of special music eduation in child development: a case study of special music education in the Netherlands
E. Dumont
2021
Getting started with equity, diversity and inclusion
2021
Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector : onderzoek onder culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers en Brabanders
H. Vinken, B. van Dalen, B....
2021
Handreiking bevordering mentale gezondheid jeugd
A. de Haan, M. Keij, J....
Trimbos-instituut, Pharos,...
2021
Handreiking duurzame jongerenparticipatie : Op weg naar een structurele dialoog tussen besluitvormers en jongeren
NJi, Nederlands...
2021
Het ritmisch geheugen : Over de invloed van dans bij dementie
I. Ijzerman
2021
Ik zie ik zie en het is ... : inspiratiemagazine over cultuuronderwijs op zijn Haags
G. Junte, [en anderen]
2021
Kunst & cultuur tegen eenzaamheid bij ouderen
G. de Leeuw
Het Wilde Westen
2021
Kunst in mondiaal perspectief
M. Hermanussen
2021
Kunst op recept in Utrecht-West
S. Poldermans
Het Wilde Westen
2021
Kunst werkt in de zorg
Cultuur Oost, Kunstloc...
2021
Lang Leve Kunst - Ouderen in de hoofdrol
K. Neuvel, C. de Pater, R....
Lang Leve Kunst Fonds
2021
Leer film spreken : Filmeducatie in beweging
M. van Hoorn, [en anderen]
2021
Leer ze lezen : Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs
B. Ros, A. van Gelderen, K de...
2021
Lessons learned: ‘Samenwerken aan borging van immaterieel erfgoed’
KIEN, Kenniscentrum...
2021
Mentale vooruitgang : Hoe vergroten we de mentale kracht van Nederland?
K. Kraaijeveld, S. Halink, J....
2021
Onderzoek behoefte deskundigheidbevordering [op het gebied van cultuureducatie] onder diverse groepen
J. Gieskes
2021
Ontwerpend leren in muziekonderwijs
M. Hogenes, A. Diepenbroek, M....
2021
Peil.Schrijfvaardigheid : einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019
Inspectie van het onderwijs
2021
Poëzie buiten het boek : De circulatie en het gebruik van poëzie
K. van der Starre
2021
Practices of hope : care, narrative and cultural democracy
J. Gross
2021
Research digest: Training and development of healthcare students
Centre for Cultural Value
2021
Routekaart voor toegankelijke festivals
Coalitie voor Inclusie....
2021
Scenarioverkenning voor de cultuursector : instrument voor dialoog over handelingsperspectief na corona
Bureau Berenschot
2021
Schoolleiders over de toekomst : toekomstagenda schoolleiders primair onderwijs 2021-2025
H. Schwartz
AVS, Algemene Vereniging...
2021
Solving the cultural paradox of loneliness
L. Heu, M. van Zomeren
2021
Tijd voor focus
Onderwijsraad
2021
Toekomst voor cultuuronderwijs : terugblik op Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in Zeeland en een doorkijkje naar de nieuwe periode Cultuureducatie meet Kwaliteit 2021-2024
Cultuurkwadraat, het Zeeuwse...
2021
1000 publicaties getoond van 39733 (1 - 50)